ANBI Status

/ANBI Status
ANBI Status2018-11-26T15:10:51+00:00

De gemeente is voor haar activiteiten financieel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van haar leden en vrienden. Deze bijdragen zijn nodig om de activiteiten van de gemeente, het diaconaat, het zendingswerk, maar ook het salaris van de voorganger, de hypotheek en andere kosten te betalen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL61 INGB 0004 4059 23. t.n.v. Baptistengemeente Veenendaal.

ANBI
Omdat Baptistengemeente Veenendaal door de belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) mogen giften aan de gemeente als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte van Inkomstenbelasting. Dat geeft, afhankelijk van uw inkomen, een aanzienlijk fiscaal voordeel. Om als ANBI te worden erkend moet de belastingdienst een beschikking afgeven, met een bijbehorend fiscaal nummer. Baptistengemeente Veenendaal heeft geen eigen beschikking, maar valt onder een groepsbeschikking die is afgegeven aan de Unie van Baptistengemeenten Nederland, gevestigd te Veenendaal. Het fiscaal nummer van de groepsbeschikking is 812 696 645.

U hoeft dit nummer op uw belastingformulier niet in te vullen. Alleen in het geval de belastingdienst hier vragen over gaat stellen dan kunt u bovenstaande informatie doorgeven.
NB: Deze fiscale vrijstelling geldt alleen voor giften aan de gemeente. Als u via de gemeente giften geeft aan instellingen of personen die geen ANBI-erkenning hebben, dan zijn die giften niet fiscaal aftrekbaar.

ANBI-Publicatieplicht
Als ANBI en als kerkelijke instelling heeft de Baptistengemeente een publicatieplicht om haar donateurs en/of begunstigers inzicht te geven op haar functioneren. Via deze link voldoen wij graag aan de plicht.