Post- en bezoekadres:
BGV De Verbinding
De Schutterij 2
3905 PL Veenendaal

Elke zondag dienst om 10:00 uur
Crèche voor de kleinsten (0-4 jaar)
Kinderen (4-12 jaar) hebben een eigen programma

U kunt uw gift overmaken op:
ING Bank: NL 61 INGB 0004 4059 23
ten name van Baptistengemeente Veenendaal

Contactformulier