De gemeente is voor haar activiteiten financieel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van haar leden en vrienden. Deze bijdragen zijn nodig om de activiteiten van de gemeente, het diaconaat, het zendingswerk, maar ook het salaris van de voorganger, de hypotheek en andere kosten te betalen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL71 INGB 0663 3482 77 of NL61 INGB 0004 4059 23. t.n.v. Baptisten gemeente Veenendaal.

Omdat Baptistengemeente Veenendaal door de belastingdienst wordt erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI– mogen giften aan de gemeente als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte van Inkomstenbelasting. Dat geeft, afhankelijk van uw inkomen, een aanzienlijk fiscaal voordeel. Om als ANBI te worden erkend moet de belastingdienst een beschikking afgeven, met een bijbehorend fiscaal nummer. Baptistengemeente Veenendaal heeft geen eigen beschikking, maar valt onder een groepsbeschikking die is afgegeven aan de Unie van Baptisten Gemeenten Nederland, gevestigd te Veenendaal. Het fiscaal nummer van de groepsbeschikking is 812 696 645.

U hoeft dit nummer op uw belastingformulier niet in te vullen. Alleen als de belastingdienst hier vragen over gaat stellen (wat niet waarschijnlijk is) dan kunt u bovenstaande informatie doorgeven.

NB: Deze fiscale vrijstelling geldt alleen voor giften aan de gemeente. Als u via de gemeente giften geeft aan instellingen of personen die geen ANBI-erkenning hebben, dan zijn die giften niet fiscaal aftrekbaar.