Indicatie opgave vrijwillige bijdrage

/Indicatie opgave vrijwillige bijdrage
Indicatie opgave vrijwillige bijdrage2018-05-23T17:06:00+00:00

Betrokken zijn bij een plaatselijke sportvereniging is niet vrijblijvend. Dat zal iedereen beamen. Er wordt verwacht dat je regelmatig op de training verschijnt, dat je met volle inzet je wedstrijden speelt, dat je meehelpt met het onderhouden van terrein en clubhuis of dat je meedraait in de kantine en … dat je maandelijks je contributie betaalt.

Als dit al geldt voor een doorsnee sportvereniging, hoeveel te meer dan voor een plaatselijke gemeente. Ook daar is geen sprake van vrijblijvendheid. Wanneer je deel gaat uitmaken van een plaatselijke gemeente wordt er eveneens van je verwacht dat je je steentje bijdraagt.

Daarover gaat deze informatie. We doen dit met enige schroom, omdat we niet in uw portemonnee kunnen kijken, maar ook met vrijmoedigheid, omdat uw bijdrage niet in de eerste plaats aan de Baptistengemeente wordt gegeven, maar aan de Heer van de gemeente.

FINANCIËLE RICHTLIJN

Blijmoedig geven

Geven naar draagkracht:

Minimum huishouden (€ 1.578 bruto per maand)

    • 2% van het bruto inkomen = € 32

Modaal huishouden (€ 2.892 bruto per maand)

    • 3% van het bruto inkomen = € 87

Boven modaal huishouden

    • 4% van het bruto inkomen = > € 115 (uitgaande van € 2.900 – zie tabel voor meer indicatiebedragen)

We willen u vragen om uw vrijwillige bijdrage aan onze penningmeester c.q. administrateur kenbaar te maken door middel van deze link.

Tenslotte willen wij u er op wijzen dat aantoonbare giften aan onze gemeente aftrekbaar zijn voor de belasting. Dat geldt dus voor de vrijwillige bijdragen die via een bankafschrift aantoonbaar zijn, maar om die reden kennen we voor de collecten ook het gebruik van collectebonnen. Die zijn er ter waarde van € 0.50, € 1.00, € 2.00 en € 5.00.

Maak daarvoor een bedrag over naar NL 61 INGB 0004 4059 23 t.n.v. Baptistengemeente Veenendaal en vermeld het aantal en de waardes van de bonnen die u wenst. U krijgt van onze administrateur de bestelde bonnen.